Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

 SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH
ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki

GODZINY OTWARCIA SĄDU                                                           BIURO PODAWCZE
Poniedziałek: 7:00 - 18:00                                                  Tel. (87) 739 60 09
Wtorek - Piątek:  7:00 - 15:00                              

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA                                                     BIURO OBSŁUGI INTERESANTA KSIĄG WIECZYSTYCH
Tel. (87) 563 54 44                                                               Tel. (87) 563 54 44

CZYTELNIA AKT I KRAJOWY REJESTR SĄDOWY                                GODZINY URZĘDOWANIA CZYTELNI AKT
Tel. (87) 563 54 44                                                               Poniedziałek: 10:00 - 15:00
                                                                                               Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00

GODZINY PRACY PUNKTU OBSŁUGI  KASOWEJ 
Poniedziałek 7:30 do 11:45 od 12:00 do 17:00
Wtorek - Piątek: 7:30 do 11:45 od 12:00 do 14:30
(obsługuje podmiot zewnętrzny - możliwość uiszczenia opłat sądowych w formie gotówkowej i bezgotówkowej)

WIADOMOŚCI
 

 

Uprzejmie informuje iż od dnia 13 stycznia 2021 I Zespół kuratorskiej Służby Sądowej mieści się w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Kościuszki 69

Informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Suwakach istnieje możliwość przeprowadzenia rozprawy - w sprawach rozpoznawanych według przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postpowania cywilnego - na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.
Instrukcja korzystania z rozwiązania stosowanego przez Sąd Rejonowy w Suwakach dostępna jest w załączeniu.  


W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 informujemy, że w związku z wydanymi zaleceniami przez Ministra Zdrowia dotyczącymi stosowania sanitarnych środków ochronnych osoba wchodząca do budynku Sądu, wezwana na rozprawę lub badania (np. w charakterze świadka, uczestników postępowania, pełnomocników, obrońców, świadków), powinna nosić maseczkę, przyłbicę, szalik lub chustkę zakrywającą nos i usta.

Każda osoba przychodząca do Sądu  Rejonowego w Suwałkach  powinna korzystać  z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, komputery, rękawiczki jednorazowe etc.)

 

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Suwałkach:

1. W Sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

2.  W pomieszczeniu, w którym odbywają się rozprawy lub przyjmowani są interesanci nie powinny przebywać osoby inne niż  niezbędne do przeprowadzenia sprawy.

3. Na rozprawę nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.

4. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, komputery, rękawiczki jednorazowe etc.)  

5. Interesant wchodzący do budynku, nie wcześniej niż na 5 minut przed wyznaczoną godziną sprawy, zobowiązany jest do okazania wezwania lub zawiadomienia na rozprawę sądową, a w przypadku jego braku pracownik ochrony zweryfikuje udział danej osoby w rozprawie lub posiedzeniu sądowym. Pozostałe osoby wchodzące do budynku winny wskazać cel wizyty. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego nie będą wpuszczane do budynku osoby, które nie wskazały Policji sądowej, pracownikowi ochrony  żadnego celu pobytu w Sądzie. W razie wątpliwości decyzję o wpuszczeniu do budynku Sądu osoby, która nie wskazała celu wejścia, w szczególności nie wzywanej do udziału w czynnościach procesowych, każdorazowo podejmuje Prezes Sądu.

6.  Wszyscy wchodzący do budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach powinni:
-       poddać się kontroli pomiaru temperatury,
-       przeprowadzić dezynfekcję rąk,
-       zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy.

7. Czekając na wejście na salę rozpraw należy zachować odstęp minimum 2 m.

8. Osłonę twarzy na rozprawie można zdjąć, jeżeli tak zarządzi przewodniczący (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).

9. Każdy uczestnik  na sali rozpraw powinien mieć zakryte usta i nos.

10. Przy wejściu na salę rozpraw uczestnicy powinni zdezynfekować ręce oraz założyć, o ile to możliwe, własne rękawiczki jednorazowe.

11. Zaleca się nadal korzystanie z obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w formie kontaktu telefonicznego bądź elektronicznego:

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Suwałkach nr tel. 87 563 54 44, e-mail: boi[at]suwalki.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta  Wydziału Ksiąg Wieczystych nr tel. 87 739 60 74; wkw[at]suwalki.sr.gov.pl

Czytelnia akt w Sądzie Rejonowym w Suwałkach; tel. 87 739 60 15, czytelnia.akt[at]suwalki.sr.gov.pl

-       I Wydział Cywilny - tel. 87 739 61 40; cywilny[at]suwalki.sr.gov.pl

-       II Wydział Karny - tel. 87 739 60 47; karny[at]suwalki.sr.gov.pl

-       III Wydział Rodzinny i Nieletnich; tel. 87 739 61 20; rodzinny[at]suwalki.sr.gov.pl

-       IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - tel. 87 739 60 81; pracy[at]suwalki.sr.gov.pl

-       V Wydział Gospodarczy – tel. 87 739 60 93; gospodarczy[at]suwalki.sr.gov.pl

-       VI Wydział Ksiąg Wieczystych – tel. 87 739 60 71; wkw[at]suwalki.sr.gov.pl

-       poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - ePUAP,

-       za pośrednictwem Portalu Informacyjnego:  https://portal.bialystok.sa.gov.pl/#/login

12. Udostępnienie akt w czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Suwałkach następuje po uprzednich uzgodnieniach telefonicznych lub drogą elektroniczną  daty i godziny udostępnienia akt.

13. Przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu, Dyrektora Sądu, Przewodniczących Wydziałów i Sekretariaty Wydziałów Sądu następować może wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu i jedynie w przypadku braku możliwości złożenia skargi bądź wniosku telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Zarządzenie Nr A-022-25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Suwałkach i Dyrektora Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia  15 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym  w Suwałkach w celu  zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr A-022-31/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Suwałkach, Dyrektora Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 21 lipca 2020 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 022-25/20 z dnia 15 maja 2020r. sprawie organizacji
pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr A-022-32/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wydania kart wstępu na rozprawy i posiedzenia jawne

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości  (kliknij tutaj)
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI
Miasto Suwałki, gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo,
Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny.

DOJAZD
z dworca PKP do ul. Waryńskiego 45 i Przytorowa 2:  komunikacją miejską nr 8
z dworca PKS do ul. Waryńskiego 45 i Przytorowa 2 : odległość  wynosi około 700m.
z dworca PKP do ul. Kościuszki 69 komunikacją miejską nr 11, 19, 21 do przystanku  Kościuszki 77 (Bar Polski)
z dworca PKS do ul. Kościuszki 69 : komunikacją miejską nr 3
 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę

Ostatnie wiadomości