Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

2016 - Sprawozdanie półroczne

           Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2015 r.) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Suwałkach sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-1r - sprawozdanie  w sprawach cywilnych -2 kw. 2016
MS-5r  sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - 2 kw. 2016
MS-6r - sprawozdzanie w sprawie osób osadzonych I inst. -2 kw. 2016
Ms-7r - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach wykroczeniowych 2 kw. 2016
MS-10 r- sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń  wg własciwosci rzeczowej-2 kw. 2016
Ms-11r -sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych-2 kw. 2016
MS-16-18r. - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich -2 kw. 2016
Ms-19r-sprawozdanie w sprawach gospodarczych -2 kw. 2016
Ms-20r - w sprawach ksiąg wieczystych -2 kw. 2016
MS-20UN - w sprawach upadłościowych i naprawczych - 2 kw. 2016
MS-23Kom sprawozdanie z czynności komornika -2 kw. 2016
Ms-40R sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej -2 kw. 2016


S00WS01R20162 -etatyzacja w sprawach cywilnych
S00WS05R20162-etatyzacja w sprawach karnych i wykroczeniowych

S00WS11R20162- etatyzacja z zakresu prawa pracy i ubezpieczen
S00WS16R20162-etatyzacja w sprawach rodzinnych i nieletnich
S00WS19R20162-etatyzacja w sprawach gospodarczych
S00WS20K20162-etatyzacja w sprawach ksiąg wieczystych

Powrót na góre | Drukuj stronę