Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

2016 - Sprawozdanie roczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2015 r.) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Suwałkach sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

 

MS-S1r - sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2016r.
MS-5r  sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych -  2016r.
MS-6r - sprawozdzanie w sprawie osób osadzonych I inst.  2016
Ms-s7r - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach wykroczeniowych . 2016
MS-10 r- sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń  wg własciwosci rzeczowej- 2016
Ms-11r -sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych- 2016 r.
MS-16-18r. - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich - 2016
Ms-19r-sprawozdanie w sprawach gospodarczych -2016
Ms-S20r - w sprawach ksiąg wieczystych - 2016
MS-20UN - w sprawach upadłościowych i naprawczych -  2016
MS-23Kom sprawozdanie z czynności komornika - 2016
Ms-40R sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej -2016

 

S00WS01R20162 -etatyzacja w sprawach cywilnych za rok 2016
S00WS05R20162-etatyzacja w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2016r.
S00WS11R20162- etatyzacja z zakresu prawa pracy i ubezpieczen za 2016
S00WS16R20162-etatyzacja w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2016r.
S00WS20K20162-etatyzacja w sprawach ksiąg wieczystych 2016

 

Powrót na góre | Drukuj stronę