Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

2017 - Sprawozdania półroczne

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2015 r.) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Suwałkach sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-1r - sprawozdanie  w sprawach cywilnych -2 kw. 2017
MS-5r  sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - 2 kw. 2017
MS-6r - sprawozdzanie w sprawie osób osadzonych I inst. -2 kw. 2017
Ms-7r - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach wykroczeniowych 2 kw. 2017
MS-10 r- sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń  wg własciwosci rzeczowej-2 kw. 2017
Ms-11r -sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych-2 kw. 2017
MS-16-18r. - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich -2 kw. 2017
Ms-19r-sprawozdanie w sprawach gospodarczych -2 kw. 2017
Ms-20r - w sprawach ksiąg wieczystych -2 kw. 2017
MS-20UN - w sprawach upadłościowych i naprawczych - 2 kw. 2017
MS-23Kom sprawozdanie z czynności komornika -2 kw. 2017
Ms-40R sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej -2 kw. 2017

Powrót na góre | Drukuj stronę