Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Ankieta oceny satysfakcji interesanta

w Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesanta w tutejszym sądzie, w imieniu kierownictwa sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmie ok. 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do doskonalenia jakości obsługi interesanta w sądach.

 1. Płeć 2. Wykształcenie

 3. Wiek 4. Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez tutejszy sąd?

 5. Przez którą komórkę organizacyjną był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a:  Proszę podać nazwę komórki organizacyjnej, jeżeli powyżej zaznaczono „Inna”:
 6. W jakim zakresie korzystał/a Pan/Pani z usług tutejszego sądu?

  Proszę podać rodzaj usług, jeżeli powyżej zaznaczono „inne”:
 7. Jaką grupę interesantów Pan/Pani reprezentuje?

  Proszę podać nazwę grupy, jeżeli powyżej zaznaczono „Inna”:
 8. Który sposób kontaktu z sądem jest dla Pana/Pani najdogodniejszy?

 9. Czy podczas wizyty w sądzie osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała się pomocna w załatwieniu Pana/Pani sprawy? 10. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała cierpliwość i poświęciła odpowiednią ilość czasu na załatwienie sprawy?

 11. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą używała zwrotów przyjaznych wobec Pana/Pani, czy mówiła jasnym i zrozumiałym językiem? 12. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą udzieliła jasnych i wyczerpujących odpowiedzi wyjaśniających wszelkie Pana/Pani wątpliwości, czy wskazała, jakie należy przygotować dokumenty i gdzie należy je złożyć?

 13. Czy na zakończenie rozmowy pracownik upewnił się, że nie ma Pan/Pani więcej pytań lub czy może jeszcze w czymś pomóc? 14. Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku sądu?

 15. Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez tutejszy sąd? Państwa oczekiwania i propozycje:

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety.
Wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi i sugestie zostaną poddane wnikliwej analizie.Powrót na góre | Drukuj stronę