Biuro Podawcze

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Suwałkach  mieści się przy ul. Waryńskiego 45 pokój 10.

Czynne jest w godzinach:

Poniedziałek  700 - 1730 , przerwa 1130 - 1215- w godzinach od 1500 do 1730 , korespondencja przyjmowana jest przez pracownika Biura Obsługi Interesanta - pok. 1-2

Wtorek - Piątek:   700 - 1430 , przerwa 1130 - 1215

 

Do zadań pracownika Biura Podawczego w zakresie obsługi interesanta należy:

  1. Przyjmowanie korespondencji przychodzącej z zewnątrz kierowanej do wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego w Suwałkach, jej rejestrowanie i przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych za pokwitowaniem;
  2. Potwierdzanie przyjęcia korespondencji kierowanej do wydziałów;
  3. Udzielanie podstawowych informacji dotyczących składania dokumentów, opłat sądowych, wymaganej ilości odpisów itp.
  4. Udzielanie informacji ogólnych i związanych z funkcjonowaniem Sądu, m.in. godzinach urzędowania, właściwości Sądu, numerach telefonów, faksów, numerach kont bankowych Sądu i sposobach wnoszenia opłat sądowych;
  5. Informowanie o lokalizacji sal rozpraw, kasy, Biura Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Biuro Podawcze
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.