Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Augustowie i Suwałkach oraz sprawy z zakresu Ubezpieczeń Społecznych z obszaru właściowości sądów w Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach.
 
Adres do korespondencji - ul. Waryńskiego 45, 16- 400 Suwałki

Siedziba Wydziału - ul. Przytorowa 2, 16- 400 Suwałki

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela Biuro Obsługi Interesanta - (87) 563-54-44

e-mail: boi[at]suwalki.sr.gov.pl

 

 
Przewodniczący wydziału
SSR Karol Kwiatkowski
 
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Chmielewska
tel. (87) 739-60-81
fax. 87 7396089
pokój nr 14

 
Właściwość miejscowa
W Sądzie Rejonowym w Suwałkiach Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z zakresu ubezpieczeń społecznych obejmuje obszar właściwość Sądów Rejonowych w:
a) Suwałkach - miasto Suwałki oraz gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka – Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny
b) Augustowie - dla miasta Augustów oraz gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin,
c) Sejnach - dla miasta Sejny oraz gmin: Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny
d) Olecku - dla gmin: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko,
Świętajno i Wieliczki.
e) Ełku - dla miasta Ełk oraz gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy,
natomiast do spraw z zakresu prawa pracy obejmuje obszar właściwość Sądów Rejonowych w: Augustowie,
 
Sejnach i Suwałkach.
Właściwość rzeczowa
a) sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych:

- o zasiłki: chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy, porodowy, pogrzebowy,
- o świadczenie rehabilitacyjne,
- o odszkodowanie z tytułu: choroby zawodowej, wypadku przy pracy rolniczej, wypadku przy pracy oraz wypadku 'zrównanego z wypadkiem przy pracy,
- o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
b) sprawy z, zakresu prawa pracy:
- bez względu na wartość przedmiotu sporu o: ustalenie istnienia stosunku pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskutecznej przywrócenie do pracy, przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy, odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, sprawy o uchylenie kar porządkowych, dotyczące świadectw pracy i roszczeń z nimi związanych sprawy o roszczenia majątkowe związane ze stosunkiem pracy ( w tyra również z powództwa pracodawców przeciwko pracownikom), których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 75.000 zł.
 
 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę