Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Konta Bankowe

 

Konta: Dochody Budżetowe - wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe (do spraw cywilnych, karnych), opłaty za Księgi Wieczyste

I Wydział Cywilny
25 1010 0055 3033 0040 5400 0001


II Wydział Karny 
95 1010 0055 3033 0040 5400 0002
 
 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich  
68 1010 0055 3033 0040 5400 0003

 
IV Wydział Pracy  
41 1010 0055 3033 0040 5400 0004

 
V Wydział Gospodarczy 
14 1010 0055 3033 0040 5400 0005

 
VI Wydział Ksiąg Wieczystych 
84 1010 0055 3033 0040 5400 0006

 
Sekcja Wykonawcza KNS-y  (grzywny i koszty sądowe)
33 1010 0055 3033 0140 5400 0002

 
  
Konto sum depozytowych (depozyty sądowe, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia na mieniu, wadia) na:

 Bank BGK    08 1130 1017 0021 1001 6090 0004

 

Konto sum na zlecenie (zaliczki na opinię biegłego, opłata za wpis w rejestrze spadkowym):

Wnioskodawcy zobowiązani są do uiszczenia  opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym w wysokości  5 złotych na konto:
Narodowy Bank Polski o/o Białystok
 84 1010 1049 0006 6413 9800 0000

  
Nawiązki oraz świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym

BANK BGK  32 1130 1059 0017 3382 2420 0006
 
 
Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.

 

Powrót na góre | Drukuj stronę