Pomoc prawna

Wykaz punktów darmowej pomocy prawnej i poradnictwa dostępny jest pod adresem:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875)

ZESTAWIENIE ZMIAN W USTAWIE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875) W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z OPRACOWANIEM ZALECEŃ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

Baza danych osob nadzorujących dzialanie słuzb - 14_12_01.xls

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC
 
Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom po krzywdzonym przestępstwem.
 
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
 
Lista adresów - wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl w dziale broszury i publikacje.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż zapewnienie odpowiedniego dostępu osobom pokrzywdzonym do świadczeń pomocowych udziela Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT mieszczący się w Suwałkach przy ul. Noniewicza 91  tel./ fax 87 565 02 58; e- mail :pokrzywdzdzeni@pryzmat.org.pl; www.pryzmat.org.pl
 
Godziny dyżurów specjalistów:
- psycholog – poniedziałek w godz. 1600-2000; wtorek 1600-2000
- prawnik – wtorek w godzinach 1500-1900, środa 1500-1900
- mediator – wtorek 1600-1800
           
Zakres świadczonej pomocy to:
- pomoc prawna, pomoc psychologiczna, mediacje, pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiedniego do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych; pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, pokrywanie kosztów zakwaterowania lub udzielania schronienia, finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby; finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy; pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

 

 

Broszury informacyjno-edukacyjne
 
Aby ułatwić Państwu sprawne poruszanie się wśród zagadnień prawnych, Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" wydało bezpłatne broszury "Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze".

 
Ulotki
 
Pomoc prawna z urzędu
 
Pomoc prawna z urzędu w sprawach cywilnych
 
Strona ma prawo zgłosić sądowi pisemnie lub ustnie do protokołu wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego - art. 117 ustawy z 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, ze zm.). Możliwość ta istnieje nie tylko w toku postępowania, ale także przed jego wszczęciem.
Wniosek taki może złożyć każda strona - zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy lub postanowienia sądu, nie ubiegająca się o takie zwolnienie a także strona, której odmówiono zwolnienia.
Osoba fizyczna, która nie była zwolniona od kosztów sądowych przez sąd może domagać się zwolnienia, jeżeli złoży oświadczenie, że nie jest w stanie bez uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.
Strona korzystająca z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych powinna dołączyć do wniosku oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
 
Na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl, znajdują się informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, utworzonych w Polsce Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
 

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Pomoc prawna
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.