Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Prezes i Wiceprezes

 

Prezes:

SSR Sylwia Rudnianin-Świetlicka

 
Wiceprezes:
SSR Katarzyna Babiarz-Mikulska
 

Sekretariat Prezesów Sądu:
Pokój nr 13
tel. (87) 739 60 00
fax. (87)
739 60 18
e-mail: sr[at]suwalki.sr.gov.pl

Zakres działania Prezesa Sądu Rejonowego:

 1. kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora,
 2. pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
 3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
 4. 4 jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów danego sądu
 5. powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
 6. co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań
 7. wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego i Ministerstwo Sprawiedliwości
 8. zapewnia odpowiednią obsadę kadrową;
 9. zapewnia właściwą organizację pracy sądu;
 10. analizuje obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych pionach i wydziałach;
 11. informuje sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych o ustalonych przez kolegium sądu zasadach podziału czynności oraz przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym;
 12. dba o sprawne wykonywanie obowiązków przez sędziów, referendarzy sądowych, asystentów oraz kulturę pracy;
 13. dba o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
 14. rozpatruje skargi i wnioski dotyczących pracy sądu;
 15. ustala sposób korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu;
 16. podejmuje decyzje w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu.
 17. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
wykonuje  obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia  1997 r.
 
 

Powrót na góre | Drukuj stronę