2015 - Sprawozdanie roczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2015 r.) zamieszczamy do pobrania sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Suwałkach sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

 

MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za 2015r.
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2015r.
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w I instancji według właściwości rzeczowej za 2015r.
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2015r.
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2015r.
MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2015r.
MS-S16 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wył. spraw nieletnich za 2015r.
MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych za I półrocze 2015r.
MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych i naprawczych (wg właściwości rzeczowej) za 2015r.
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2015r.
MS-Kom23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 2015r.
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2015r.

 

© Sąd Rejonowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-02-21 w 0.02204 s.