Sąd Rejonowy w Suwałkach

Informacja dla Osób Niepełnosprawnych

  

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Wejście do  budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach przy:

-  ul. Waryńskiego 45  zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich) poprzez zamontowanie przy schodach platformy pionowej Ponadto wewnątrz znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na każdą kondygnację budynku.

- ul. Przytorowej 2  zostało  częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Podjazd znajduje się po lewej stronie od wejścia.  Trzy sale rozpraw  z pięciu sal znajdują się na parterze budynku;

- ul. Kościuszki 69 zostało  częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Jedna z sal rozpraw znajduje się na parterze budynku;

- ul. Sejneńskiej 30  zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich).  Wejście do budynku  klatką środkową.  Wydział Cywilny usytuowany jest  na parterze;

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Interesanta pod numerem telefonu: (87) 563 54 44 lub sekretariatem Prezesa pod numerem telefonu:(87) 739 60 00

 W Sądzie Rejonowym  w Suwałkach zatrudniony się pracownik    posługujący się  językiem migowym.

 Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

© Sąd Rejonowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-07-13 w 0.02498 s.