Sąd Rejonowy w Suwałkach

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.

 

Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego - baza teleadresowa.

 

Informacja dotycząca programu korekcyjno-ekukacyjnego

© Sąd Rejonowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-07-13 w 0.02747 s.