Ochrona danych osobowych

 

Klauzula informacyjna RODO.

Klauzula informacyjna na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

© Sąd Rejonowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2019-10-21 w 0.03166 s.