Ochrona danych osobowych

 

Klauzula informacyjna RODO.

Klauzula informacyjna na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

 

© Sąd Rejonowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-06-03 w 0.02992 s.