Dostawa tonerów na potrzeby Sądu Rejonowego w Suwałkach

Termin zakończenia: 2013-12-18 14:00

         Suwałki, dnia 03 grudnia  2013r.

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Suwałkach w  Suwałkach zaprasza do złożenia oferty na dostawę tonerów na potrzeby  Sądu Rejonowego w Suwałkach.

Specyfikację i wymagane formularze można pobrać  na stronie  internetowej Sądu Rejonowego
 w Suwałkach  :
www.suwalki.sr.gov.pl .

 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat  Sądu Rejonowego w Suwałkach przy
ul. Waryńskiego 45
p.13 do dnia 10.12.2013 r. do godz. 14,00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2013 r. o godz. 7.15 w siedzibie Zamawiającego.  

 

 

                                                                              Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                              w Suwałkach

                                                                                 Alicja Maria Wierzbicka

                                                                              / na oryginale właściwy podpis/

 

 

Strona do wydruku

Załączniki
#1
SIWZ z załącznikami.doc
Dodany 2013-12-03 11:41:42 : pobrano 803 razy
#2
Ogłoszenie o przetargu.pdf
Dodany 2013-12-03 11:41:42 : pobrano 662 razy
#3
Pytania i odpowiedzi do przetargu.pdf
Dodany 2013-12-09 11:18:02 : pobrano 671 razy
#4
ogloszenie.pdf
Dodany 2013-12-11 13:57:21 : pobrano 607 razy
0
Informacje o dokumencie: Dostawa tonerów na potrzeby Sądu Rejonowego w Suwałkach
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.