Wynik na „Usługę ochrony mienia i osób w obiektach Sądu Rejonowego w Suwałkach

Termin zakończenia: 2014-01-31 00:00

Ogłoszenie
Znak sprawy: A-220-6/13
Sąd Rejonowy w Suwałkach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego w procedurze uproszczonej na „Usługę ochrony mienia i osób w obiektach Sądu
Rejonowego w Suwałkach przy ul. Przytorowej 2 i Kościuszki 69" został wyłoniony Wykonawca,
który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. firma:
Biuro Ochrony Posejdon
ul. Handlowa 7 p 114
15-399 Białystok
W/w Wykonawca zaoferował najniższą cenę brutto za godzinę ochrony w wysokości
8,86 złotych, spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, a w kryterium cena uzyskał największą
ilość punktów -100.

Strona do wydruku

Załączniki
#1
Ogloszenie przetarg Ochrona A-220-6)13.pdf
Dodany 2014-01-13 12:02:37 : pobrano 640 razy
0
Informacje o dokumencie: Wynik na „Usługę ochrony mienia i osób w obiektach Sądu Rejonowego w Suwałkach
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.