Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Informator dla osób dotkniętych przemocą w...

To jest wersja archiwalna z dnia 2021-06-25 12:19:51

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/ogolne/krajowy-program-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2014-2020/

Informator 2020

 

zał.1.Niebieskia Karta-A

zał.2.Niebieska Karta-B

zał.3.Niebieska Karta-C

zał.4.Niebieska Karta-D

zał.5.Wzór bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego

zał.6.Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy

zał.7. Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

zał.8.Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego

zał.9.Zażalenie na bezczynność organu w postępowaniu przygotowawczym

zał.10.Wniosek dowodowy

zał.11.Wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu

zał.12.Wniosek o przywrócenie terminu

zał.13.Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego

zał.14.Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego

zał.15.Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody

zał.16.Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku

zał.17.Apelacja

zał.18.Wniosek o informację o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego

zał.19.Wniosek o udzielenie pomocy ze środków Funduszu

zał.20.Wniosek o przyznanie kompensaty

zał.21.Pozew o eksmisję

zał.22.Wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania

zał.23.Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

zał.24.Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

zał.25.Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym

zał.26.Wniosek o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych

zał.27.Wytyczne Prokuratora Generalnego z 1.04.2014

zał.28.Kuratorski Informator dla pokrzywdzonego w dozorze

zał.29.a. Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

zał.29.b. Хaptия пpab лицa, пoctpaдabшeгo ot дomaшнeгo нacилия-rus

zał.29.c. Karte der rechte einer person die von gewalt in der familie betroffen ist-du

zał.29.d. Charter of rights of a person affected by domestic violence-eng

zał.29.e. Charte des droits de la personne qui subit les violences conjugales et familiales-fr

zał.30.Ulotka telefonu Niebieska Linia

zał.31.Baza SOW dla ofiar przemocy w rodzinie w 2014 r

zał.32.Baza danych podmiotów z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w 2014 r

zał.33 Baza danych osob nadzorujących dzialanie słuzb z zakresu przec  przemocy w rodzinie-2015 r

zał.34 Wykaz placówek pomocowych

Powrót na góre | Drukuj stronę