Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w...

To jest wersja archiwalna z dnia 2021-08-10 12:05:30


WYKAZ  INSTYTUCJI   SAMORZĄDOWYCH, PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRE REALIZUJĄ DZIAŁANIA ADRESOWANE DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.

 

Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego - baza teleadresowa.

 Ośrodki Interwencji Kryzysowej -baza teleadresowa

Ośrodki Pomocy Społecznej woj. podlaskie 2020

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie- woj. podlaskie 2020

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa podlaskie 2020

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020

Wykaz placowek udzielających tymczasowego schronienia w woj. podlaskim

Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2020

Informacja dotycząca programu korekcyjno-ekukacyjnego

Powrót na góre | Drukuj stronę