SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH
ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki

WIADOMOŚCI

 Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Suwałkach:

Uprzejmie informujemy o wznowieniu osobistej obsługi interesantów Sądu Rejonowego w Suwałkach

Od dnia 18 maja 2020 r. otwarte dla interesantów będą: Biuro Obsługi Interesantów, Biuro podawcze, Czytelnia akt,  funkcjonujące z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 15 maja 2020 r. W zarządzeniu określono także pozostałe zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego w Suwałkach od dnia 18 maja 2020 r., zachęcamy do zapoznania się z nimi przed wizytą w Sądzie:

Zarządzenie Nr A-022-25/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Suwałkach i Dyrektora Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia  15 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym  w Suwałkach w celu  zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

WAŻNE:
Do budynku Sądu nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające zakrytego nosa i ust,  zgodnie z obowiązującymi w kraju rygorami oraz osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi temperatury ciała.

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Szanowna Pani / Szanowny Panie / Szanowni Państwo

Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 Sąd Rejonowy w Suwałkach  podaje wykaz spraw odwołanych w miesiącu kwietniu 2020r:

I Wydział Cywilny –

II Wydział Karny –

III Wydział Rodzinny i Nieletnich –

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych -

V Wydział Gospodarczy –

Wykaz spraw odwołanych w miesiącu maj 2020r:

 

I Wydział Cywilny –

II Wydział Karny –

III Wydział Rodzinny i Nieletnich –

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych -

V Wydział Gospodarczy –

 

Dodatkowo informujemy, że z uwagi na ograniczone zasoby pracowników sekretariatu istnieje możliwość, iż informacja o odwołanych rozprawach nie zostanie doręczona przez operatora pocztowego.

 

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Suwałkach:

1 . W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i  pracowników Sądu informujemy o zdjęciu z wokand spraw sądowych przypadających na termin od 13 marca do 31 marca 2020 r. (z wyjątkiem spraw pilnych). Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela Biuro Obsługi Interesantów (tel. 87 563 54 44 e-mail: boi[at]suwalki.sr.gov.pl) oraz wydziały sądu:

I Wydział Cywilny - 87 7396140, 87 7396148 - e-mail: cywilny[at]suwalki.sr.gov.pl

II Wydział Karny - 877396047, 87 7396048, e-mail: karny[at]suwalki.sr.gov.pl

Sekcja Wykonywania Orzeczeń - 87 7396050, 877396051

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 87 7396120, 87 7396130, e-mail: rodzinny[at]suwalki.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 87 7396081, e-mail: pracy[at]suwalki.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy - 87 7396093, 87 7396091, e-mail: gospodarczy[at]suwalki.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych - 877396071, 87 7396074, e-mail: wkw[at]suwalki.sr.gov.pl

2. Z dniem 13 marca 2020 r., Sąd Rejonowy w Suwałkach wstrzymuje osobiste przyjmowanie interesantów do odwołania.

3. Kontakt z Sądem możliwy będzie wyłącznie korespondencyjne, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Biura Obsługi Interesantów tel. tel. 87 563 54 44 e-mail: boi[at]suwalki.sr.gov.pl

Biuro Podawcze tel. 87 739 60 09, e – mail: biuro.podawcze[at]suwalki.sr.gov.pl

 Czytelnia Akt  tel. 87 739 60 15,  e - mail: czytelnia.akt[at]suwalki.sr.gov.pl

 4. Dokumenty z elektronicznego rejestru Ksiąg Wieczystych można uzyskac za posrednictwem strony https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do bąć drogą pocztową

5. Wnioski o wydanie dokumentôw z Krajowego Rejestru Sadowego  mozna przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem strony https://pdi.ms.gov.pl/ bądz drogą pocztową. 

Prosimy, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie (np. udział w wokandzie) korzystać z innych dostępnych form kontaktu z sądem np. kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeśli osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie, bądź drogą mailową do wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub pracownikowi Biura Obsługi Interesantów (tel. 87 563 54 44 e-mail: boi[at]suwalki.sr.gov.pl).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana. Z uwagi na powyższą sytuację strony postępowania oraz pełnomocnicy, mogą składać wnioski o odroczenie spraw, a świadkowie i biegli o usprawiedliwienie nieobecności.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Suwałakch w sprawie podjęcia działań profilaktycznych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Suwałakch w sprawie stosowania środków zapewniających bezpieczeńśtwo w budynkach sądu.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 16 marca 2020r. Nr A-022-13/20
w sprawie: wykonywania czynności przez kuratorów sądowych

Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości  (kliknij tutaj)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Punkt kasowy będzie przyjmował wpłaty gotówkowe oraz wpłaty gotówkowe z wykorzystaniem kart płatniczych wnoszone w sprawach dotyczących postępowań sądowych na rachunki Sądu Rejonowego w Suwałkach oraz będzie realizował sprzedaż znaków opłaty sądowej w postaci e-znaków za gotówkę jak również z wykorzystaniem kart płatniczych bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
Punkt obsługi kasowej będzie czynny :
·      PONIEDZIAŁEK       od 7.30 do 17.00,  przerwa od godziny 11:45 do godziny 12:00.
·      WTOREK – PIĄTEK od 7.30 do 14.30, przerwa od godziny 11:45 do godziny 12:00

  


UCHWAŁA ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W SUWAŁKACH Z DNIA 8 LISTOPADA 2018 ROKU - kliknij aby zobaczyć

Z dniem 18 lipca 2018r. Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Suwałkach nr A-022-55/2018 został zmieniony Regulamin Czytelni Akt oraz Biura Obsługi Interesanta

Sądu Rejonowego:

Kliknij aby zobaczyć szczegóły

  

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

Od dnia 6 lutego 2018 nastąpiła zmiana godzin urzędowania Czytelni Akt:

Poniedziałek: 1000 - 1745
Wtorek - Piątek: 1000 - 1400


Mediacja

 
 
GODZINY OTWARCIA SĄDU
Poniedziałek: 700 - 1800
Wtorek - Piątek:  700 - 1500
 
GODZINY PRACY PUNKTU OBSŁUGI  KASOWEJ
Poniedziałek 7.30 do 11.45 od 12.00 do 17.00
 Wtorek - Piątek: 7.30 do 11.45 od 12.00 do 14.30
 
Tel. (87) 563 54 44
Tel. (87) 563 54 44
Tel. (87) 563 54 44
Tel. (87) 739 60 09
   
  
OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI
Miasto Suwałki, gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo,
Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny.

DOJAZD
z dworca PKP do ul. Waryńskiego 45 i Przytorowa 2:  komunikacją miejską nr 8
  z dworca PKS do ul. Waryńskiego 45 i Przytorowa 2 : odległość  wynosi około 700m.
z dworca PKP do ul. Kościuszki 69 komunikacją miejską nr 11, 19, 21 do przystanku  Kościuszki 77 (Bar Polski)
z dworca PKS do ul. Kościuszki 69 : komunikacją miejską nr 3

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Strona główna
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.