Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Tryb działania jednsotek organizacyjnych

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z 27.07.2001 r. prawo ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.87.38.218) oraz  zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS. 2003.5.22).
TRYB DZIAŁANIA PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH  W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH I ICH DZIAŁALNOŚCI W RAMACH GOSPODARKI BUDŻETOWEJ I POZABUDŻETOWEJ:
Sądy są jednostkami budżetowymi nie posiadającymi dochodów własnych. Wszystkie opłaty, grzywny i inne  należności są przekazywane na dochody Skarbu Państwa.

Powrót na góre | Drukuj stronę