Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Suwałkach

V Wydział Gospodarczy

Rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Augustowie, Ełku, Olecku i Suwałkach.

 

Adres do korespondencji - ul. Waryńskiego 45, 16- 400 Suwałki

Siedziba Wydziału - ul. Przytorowa 2, 16- 400 Suwałki

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela Biuro Obsługi Interesanta - (87) 563-54-44

e-mail: boi[at]suwalki.sr.gov.pl

 

 
Przewodniczący wydziału
SSR Katarzyna Babiarz-Mikulska
 
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Sieńko
tel. (87) 739-60-93
fax. (87)
739-60-99
pokój nr 15
 
Właściwość miejscowa
Obejmuje właściwość miejscową pięciu sądów:
a) Sąd Rejonowy w Suwałkach - miasto Suwałki oraz gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka – Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny
b) Sąd Rejonowy w Augustowie - dla miasta Augustów oraz gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin,
c) Sąd Rejonowy w Sejnach - dla miasta Sejny oraz gmin: Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny (zgodnie z treścią § 8 ust. 2 pkt 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości - Dz.U. nr 180/2002r., póz. 1508 z późn. zm. w zw. z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych -Dz.U. nr 116/2001r., póz. 1247 z późn. zm.).
d) Sąd Rejonowy w Olecku - dla gmin: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko,
Świętajno i Wieliczki.
e) Sąd Rejonowy w Ełku - dla miasta Ełk oraz gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy.
 
Właściwość rzeczowa
Właściwość rzeczową Sądów gospodarczych reguluje art. 4791 § l i 2 kpc. Zgodnie z jego treścią sprawą gospodarczą jest sprawa ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (sprawy gospodarcze). W postępowaniu w sprawach gospodarczych co do zasady zastrzeżona jest właściwość Sądów Okręgowych z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych lub sądu antymonopolowego. I tak zgodnie z treścią art. 4793 g 2 kpc do właściwości sądów rejonowych należą sprawy:
1) w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 tys. złotych, w tym sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
2) inne, przekazane tym sądom przez odrębne przepisy.
Zgodnie z treścią art. 2 ustawy z dnia 24 maja 1989r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. nr 33/1989r., póz. 175 z późn. zm.),
sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Ponadto sprawami gospodarczymi rozpoznawanymi przez Sądy Rejonowe Sądy Gospodarcze są sprawy:
1) z zakresu prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układowym,
2) inne, przekazane przez odrębne przepisy.
 
 
 
 
 

 

 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę